Ada Brodsky - The German Lied from Mozart to Mahler

הליד הגרמני ממוצרט עד מאהלר

כונסו כאן תמליליהם של הידועים והאהובים בשירי האמנות הגרמניים ("לידר") במקור ובתרגום לעברית. המבחר מתמקד בתקופת הפריחה של הליד, היא התקופה הרומנטית, עם מוצרט, מלחין "הסיגלית", כסנונית הראשונה ווולף ומהלר בעמדת מעבר של חותמי תקופה מזה ופותחי אופקים מזה. כלולים בשלמותם מחזורי-השיר החשובים של ספרות הליד: "אל האהובה הרחוקה" של בטהובן; "הטוחנת היפה", "מסע החורף" ו"שירת הברבור" של שוברט; "זר שירים", "אהבת משורר" ו"אהבת אשה וחייה" של שומן; "שירי שוליה נודד" ו"שירי מות ילדים" של מהלר. הפיוט הרומנטי התבשם מניחוחות פרחים, סלסולי זמירים ומכאובות לב. את מנגינתו הפנימית, המתבקשת מכך, מקיימים התרגומים בספר בדרכי החריזה והמשקל; רוב רובם תואמים את הלחן באורח כללי. במבואות בראש כל פרק יש מידע תמציתי על פעלם של המלחינים השונים בתחום הליד.

הספר ראשון לאנתולוגיה מתוכננת: "מלים לצלילים", שתביא לקורא העברי מתמליליהן של יצירות סימפוניות, יצירות קאמריות, יצירות ליטורגיות ותמלילי-שיר משפות אחרות

© הוצאת הקיבוץ המאוחד

 

© Website developed by Iain C. Phillips